\"\"Osvěžte se ZDARMA exkluzivní LEDOVCOVOU vodou FROMIN v našem Butiku Venusi!

Osvěžte se ZDARMA!!!

FROMIN

Exkluzivní LEDOVCOVÁ VODA z doby ledové

/15 000 let zrající na křemičitém podloží,

NABITÁ ČISTOU ENERGIÍ bez vlivů naší civilizace – dá vám novou sílu a energii

a má prokazatelné pozitivní účinky na lidský organismus/

------------------------------------------------------------------------------------------01.08.2015

Ledovcová voda FROMIN

Z dnešního „moderního“ pohledu vědy je nutné z 99,9% vnímat a objasňovat geniální fungování lidské bytosti a vody z hlediska BIOFYZIKY, nikoliv z hlediska biochemie, které náleží k vysvětlování pouze  zbývajících 0,1%.

 

(To znamená, že klasické chemické a mikrobiální rozbory vody, které jsou mnoho desítek let prováděny v laboratořích, podávají o konkrétní zkoumané vodě pouze tu nejzákladnější chemickou a biologickou informaci, která určitou vodu sice charakterizuje, ale to nejdůležitější z hlediska možného působení určité konkrétní vody na lidský organizmus zůstává skryto!)

 

Z hlediska chemického je pro vodu FROMIN nejvýznamnější skutečností její obsah „biokalcia“, vápna, které je rozpuštěné ve vodě ledovcového původu, tedy ve vodě s minimem minerálů v důsledku její destilace mrazem. Toto „biologické“ vápno je bezodpadově vstřebáváno do lidského organizmu prostřednictvím krve a rychle cirkuluje ve všech tělesných buňkách. V tomto smyslu se jedná o vodu, která permanentně zásobuje tělo vápníkem. To je dobrá zpráva pro všechny osoby, hlavně však pro děti a stárnoucí ženy a nemocné, kteří jsou ohroženi odvápněním kostí těla především, protože lidská krev si svoji bilanci vápníku udržuje vůči kostem nekompromisním  způsobem.

Ostatních minerálů obsahuje voda FROMIN minimum, což vyplývá z uváděného chemického složení.

 

 

…. voda byla a je velmi opomíjena, školní hodiny přírodních věd, chemie, fyzika, biologie učí, že voda je inertní, jednoduchá látka se vzorcem H2O ….

A právě v tomto pásmu nedostatečných informací o vodě se nachází největší fenomén vody FROMIN:

 

Originlní struktura primární vody FROMIN, 3D vnitřní konstrukce hmoty vody FROMIN, která poskytuje vysoké vibrace, tedy jedinečnou, lidským organizmem okamžitě využitelnou energii!

(Voda FROMIN má svůj vlastní, originální, s žádnou vodou na světě nezaměnitelný, strukturovaný vzor hmoty a energie, kterou vyzařuje a po napití bezprostředně předává všem tělním tekutinám a orgánům, reálně tedy 70% vody uvnitř těla).

 

Grafické zachycení této zázračné energie FROMIN, její daktyl je pro naše oči srozumitelně vyjádřený na fotografiích vody FROMIN, které byly pořízeny v laboratořích  Hado Life Europe ve Švýcarsku. (Fotografie jsou obsaženy v informačních materiálech)

FROMIN SE PŘI PITÍ DEMATERIALIZUJE = přemění se v energii.                                         (6 x komprimovaná energie je hmota a 6 x dekomprimovaná hmota je energie).

 

Pokud člověk s energetickým deficitem, žíznivý, vypije 1 litr vody FROMIN během 10 minut,  nebude za dalších 10 minut jeho váha vyšší o 1 kg. Až polovina přijaté, vypité, váhy se ztratí.

Proto je možné pít FROMIN ve  velkém množství, bez nepříjemných pocitů těžkého, plného žaludku, bez pocitů, které si uvědomujeme při pití běžných minerálních vod, vody z

vovovodu, nebo vody filtrované.  Voda FROMIN ztrácí v těle člověka svoji hmotu, objem, váhu.

 

HLAD LIDSKÉHO ORGANIZMU PO VODĚ FROMIN NENÍ PRIMÁRNĚ VYVOLÁVÁN NEOBYČEJNOU CHUTÍ  TÉTO VODY, ANI VZÁCNÝM OBSAHEM MINERÁLŮ, ALE PŘÍTOMNOSTÍ JEDINEČNÉ  ENERGIE Z HLUBIN ČASU PLANETY ZEMĚ.

 

(Z obchodního hlediska hodnotíme tyto vlastnosti vody FROMIN jako „biologický marketing“, protože energie ovládá člověka na úrovni hlubokého podvědomí. Díky této řídící, majoritní vlastnosti podvědomí, která se nezávisle stará o energetickou prosperitu organizmu se stane, že po vypití určitého množství vody FROMIN jiná voda už tak nechutná.

(I dítě, bez příkazu jiné autority, si přestane lít do vody šťávu, nebo přestane konzumovat nebezpečné limonády a pije FROMIN v nedotčené podobě).

 

…...........tato vlastnost vody FROMIN je opakovaně potvrzována. (Již při prvním jednání o vodě FROMIN zájemce  vypije víc vody  na posezení, než kdykoliv před tím............

 

(Pro snadnější pochopení se na tomto místě zmíním o Huichol lidech, kteří žijí v tvrdých podmínkách hor, které se táhnou z vnitrození Mexika až k Pacifickému oceánu. Tito lidé dokáží rozlišit čistou vodu, nesvěcenou vodu a vodu s obsahem modliteb. Dokonce vidí malá světélka (( německý profesor, autorita kvantové fyziky, F.A.Popp je nazývá „světla života)). Huicholové vidí částečky energie, jak v upravené vodě tančí. Dokáží neomylně rozeznat vodu obsahující modlitby, tedy vodu, jejíž struktura byla ovlivněna).

 

Komentář: Voda je významné rozpouštědlo a přijímá do roztoku velké množství dalších materiálů, které s ní přicházejí do kontaktu.

Ale složení, obzvlášť jeho lehké změny, je zřídkakdy důležité v podstatných změnách vlastností tekutiny, nebo pevné látky.

Avšak změny ve struktuře mohou být i dramatické!

(Prvek uhlík se nachází v mnoha pevných formách, včetně grafitu a diamantu. To znamená, že nejměkčí a nejtvrdší materiál planety má identické složení. Jedna struktura přeměněná v milisekundách na jinou a rozdíly jsou fantastické!)

 

Pokud tedy chceme pochopit vodu, její konkrétní vlastnosti, musíme se zaměřit na strukturu.

(Uspořádání stavebních kamenů v 3D prostoru. Vlastnosti jsou určeny především strukturou, na

každé úrovni, od nano po makro, nikoliv složením).

 

 

II.

 

O DOMINANCI VODY:

 

Novorozenec 80% voda, 20% sušina

Mozek 80% voda, 20% sušina

Slina 98% voda, 2% sušina

Krev 92% voda, 8% sušina

Kosti 20% voda, 80% sušina

 

Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše

 

Lidská strava by měla být tvořena 70% vody a 30% sušiny

 

(5 zákonů vesmíru. 5 zákon, zákon analogie: Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu, tak v nanokosmu).

 

Voda je jediná tekutina na této planetě, která tvoří 5 základních Platonových krystalických struktur:

4 stěn, 6 stěn, 8 stěn, 12 stěn a 20 stěn.

Voda tvoří tzv. „svatou geometrii vesmíru“, z které je složeno i lidské tělo.

Jedná se o genialitu „zlatého řezu“. Koule, která se bude nacházet v tomto X stěnun se bude vždy dotýkat středu stěn.

 

Water for long life.

 

VODA FROMIN JE VODOU DLOUHÉHO ŽIVOTA. PRAVIDELNÉ PITÍ VODY FROMIN PŘEDSTAVUJE PŘÍTOK, DOPLŇOVÁNÍ ČISTÉ ENERGIE, KTERÁ ROZECHVÍVÁ ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE HMOTY LIDSKÉHO TĚLA, TEDY TU ČÁST HMOTY, VE KTERÉ ZAČÍNÁ (DÍKY ZTRÁTĚ ENERGIE) KAŽDÁ ZNÁMÁ LIDSKÁ NEMOC.

 

Po celém světě citovaný, vážený lékař F. Batmanghelidj řekl:

Z perspektivy mých 22 let klinické praxe a výzkumu v molekulární fyziologii dehydratace... mohu s jistotou říci, že 60 milionů američanů s hypertenzí, 110 milionů s chronickými bolestmi, 15 milionů s cukrovkou, 17 milionů s astma a 50 milionů s alergiemi …........všichni čekali, až budou mít žízeň.

Kdyby věděli, že voda je přírodní antihistaminikum a ještě účinnější diuretikum, vynhuli by se bolestem způsobeným zdravotními problémy.

 

 

III.

 

Hydrogeologický nález FROMIN: Odborné hodnocení původu vody FROMIN, vodonosných a ochranných vrstev, je vynikající a objektivně neměnný.

Zásoby přitékající vody pocházejí z posledního horského zalednění, které se rozkládalo v pásmu Lužických hor.

Jedná se o znovuobnovitelný zdroj vody s nenarušeným přítokem vodních srážek, které neustále doplňují vodní masu, která se nachází výší své hladiny o 16 m výše, než je nadmořská výška vrtu FROMIN.

Vodonosná vrstva tvořená křemičitým pískem, který dosahuje 150 a 600 m výšky je pozůstatkem „křídového moře“, které se na tomto místě planety rozkládalo cca před 90 miliony let.

Vodonosná vrstva je shora kryta neproniknutelnými vrstvami jílu vysokými až 200 m a zdola žulovými skalními vrstvami.

 

Voda přitéká do závodu vlastním tlakem a je následně zpracovávána bez jakékoliv chemické či fyzikální úpravy.

Původní struktura primární vody, její paměť není ovlivňována žádnou formou ozáření, které je všeobecně povoleno i pro úpravu tak citlivé vody jako je voda kojenecká.

 

IV.

* FROMIN pomáhá při zpomalování stárntí lidských buněk a vzniku nemocí

* FROMIN pomáhá při bolestech hlavy, stresu a přepracovanosti

* FROMIN pomáhá při únavě a nedostatku koncentrace a pozornosti

* FROMIN pomáhá při zvyšování fyzické kondice akumulací energie

* FROMIN pomáhá při odstraňování zácpy

* FROMIN pomáhá při čištění krve a regulaci hodnty PH

* FROMIN pomáhá při překyselení tělních tekutin

* FROMIN pomáhá při snižování váhy bez pomocí léků

* FROMIN pomáhá při údržbě vlhkosti a pružnosti pleti zevnitř

* FROMIN pomáhá při detoxikaci organizmu, snižuje civilizační dopady

* FROMIN pomáhá při regulaci hodnot cholesterolu

* FROMIN pomáhá při odstraňování chronických bolestí těla všeobecně

* FROMIN pomáhá při ředění veškerého tělního odpadu, brání vzniku suchých usazenin

* FROMIN pomáhá při předcházení astma, cukrovky a různých alergií

* FROMIN pomáhá prožít život bez léků

 

MTUxNGN